Historie

Na historii Sokola na Vrbici navázali sportovní nadšenci v roce 1959, kdy byl založen oddíl kopané Sokola Vrbice. V té době už řada našich mladých a výborných fotbalistů hrála v okolních obcích — v Sokole Bořetice hráli Josef Prudik, Václav Záruba, Vladimír Herůfek a Miroslav Michna, v Sokole Kobylí Stanislav Bařina, Jiljí Herzán, Josef Herzán a Zdeněk Záruba a ve Slavoji Velké Pavlovice hrál Miroslav Sedláček. Dobré výkony těchto hráčů podnítily vytvoření místního oddílu kopané. Zakládajícími členy a prvními členy výboru byli:

František Stanický
Josef Prudík
Stanislav Bařina
Antonín Knápek
Tomáš Papež
Josef Sýkora
Jaroslav Bárta

TEAM59

Tento výbor pracoval na přípravě všechch dokladů souvisejících se založením už v roce 1958, kdy se musel zabývat zejména zajištěním pozemku pro stavbu hřiště, zakoupením dresů a kopaček i ostatních potřeb pro hráče. S vyjmutím pozemků z orné půdy pomohl tehdejší předseda zemědělského družstva Václav Janošek. O finanční prostředky ve výši 3.000 Kč na zakoupení všeho potřebného se postaral místní národní výbor a Osvětová beseda Vrbice. I když ještě nebylo v provozu hřiště, mužstvo už hrálo přátelská utkání na hřištích v okolních dědinách. Postupně se přidávali další příznivci, kteří fotbalistům fandili. Nové fotbalové hřiště u Ochozí se slavnostně otvíralo v neděli 11. července 1959 pohárovým turnajem.

[Best_Wordpress_Gallery id=“1″ gal_title=“První zápasy“]

Před zahájením fotbalové soutěže 1959/1960 bylo mužstvo přihlášeno do soutěže a začalo hrát ve IV. třídě. Postupně byla do soutěže přihlášena družstva žáků a dorostenců, ta však měla problémy s dojížděním na zápasy mimo obec. Dospělí jezdili na motorkách, někdy vypomohli hasiči autem, jindy JZD traktorem nebo nákladním autem. Žáci jezdili vlakem nebo koňským povozem. Nikdy ale neprohráli pro nedostavení se k zápasu.

Naše fotbalové hřiště u Ochozí se slavnostně otvíralo v neděli 11. července 1959 pohárovým turnajem.
Na jaře 1962 se začalo se stavbou kabin na hřišti, bohužel k jejich dokončení nedošlo. Rok 1969 byl pro fotbalisty přelomovým rokem. Protože čím dál více jejich činnost podporovalo místní družstvo, a to jak finančně, tak materiálně (stavebním materiálem i mechanizačními prostředky), přejmenoval se Sokol Vrbice na „Družstevník Vrbice“. V roce 1969 byl kolem hřiště vybagrován příkop na zachycení přívalové vody a bylo vybudováno kovové zábradlí kolem celého hřiště. Pořád ale chyběly šatny k převlékání hráčů — ti se převlékali ve starém železničním vagonu. A tak jsme měli na Vrbici vagon, i když tu vlak nikdy nejezdil.

Budování skutečných nových kabin začalo v roce 1975 v hodnotě 100.000 Kč. K jejich úplnému dobudování došlo v roce 1979. Členy výboru, ale i ostatními členy organizace bylo přitom odpracováno 4.000 brigádnických hodin. Další budování sportovního areálu pokračovalo zřízením šachty pro čerpadla na vody. Protože hřiště je poměrně daleko od obce, musela být v roce 1981 zbudována příjezdová asfaltová cesta. V dalším roce byly zahájeny práce na přípravě kabin – byl to sklep a společenská místnost. Opět zde bylo odpracováno 2.300 brigádnických hodin.
Dokončení celé přístavby včetně fasády bylo v roce 1985, všechny místnosti byly brigádně vymalovány, byla natřena okna, dveře, zábradlí i branky. Také údržba celého areálu byla prováděna brigádnicky. Celkem bylo odpracováno 1200 hodin. I další roky znamenaly brigádnické budování, jako například. Zpevněný chodník z hrací plochy ke kabinám, opěrná kamenná zeď, stavba venkovního sociálního zařízení a také osvětlení k večerním tréninkům.

I když je oddíl kopané sportovní organizací, od samotného začátku má ve své náplni kulturní akce. Mezí největší a už dlouhá léta patří pořádání hodů a hodků, ale sportovci také dlouhá léta pořádávali ostatkovou zábavu a dětský maškarní karneval. Pro své členy, a nejen pro ně, pořádali sportovci řadu zájezdů po vlastech českých (Praha, jižní Čechy, střední Slovensko, Mariánské Lázně a další), a dvakrát se podívali se i do Itálie. V roce 1986 přivírali fotbalisté návštěvu z Itálie z Cortiny d´ Ampezzo, kde působil v roli trenéra hokejového mužstva Slavomír Bartoň, který měl u nás v obci chalupu a zapojoval se do místního dění. Fotbalové hřiště však slouží také dětem při oslavách Dne dětí, probíhala na něm několikrát místní spartakiáda, ale konaly se zde také místní letní tábory dětí. Členové tělovýchovné jednoty se však podíleli také na budování v obci — brigády na stavbě mateřské školy, budování tanečního parketu a oplocení areálu za kulturním domem. Po sportovní stránce dosáhlo mužstvo největšího úspěchu v roce 1985, kdy se probojovalo do okresního přeboru mezi 14. nejlepších mužstev, kde se umístilo na 6. místě, v dalším roce na 9. místě a nakonec v roce 1988 skončilo na posledním místě a sestoupilo opět do III. třídy.

V roce 2008 začala nová etapa budování sportovního areálu u Ochozí. Tělovýchovná jednota Družstevník Vrbice dostala dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2,7 milionu KČ na rekonstrukcí šaten s přístavbou a na závlahu fotbalového hřiště. Nejprve ale musel být proveden výkup a převod soukromých pozemků pod hřištěm. Výkup se dokončil až v roce 2012. Na jaře roku 2009 probíhala utkání místních fotbalistů na hřišti v Kobylí. V témže roce 2008 opouští fotbalový oddíl svůj dosavadní název Družstevník a stává se z něj FOTBALOVÝ KLUB VRBICE 1959, zkráceně FK Vrbice 1959. Rok 2009 byl pro fotbalisty významný. A nejen tím, že v neděli 17. května slavnostně otevírali zrekonstruované šatny a hřiště, ale také tím, že 5. července oslavili 50 let od založení oddílu kopané v obci. A to všechno oslavili také tím, že postoupili z IV. třídy do III. třídy okresních soutěží. V roce 2013 se povedlo mužstvu FK Vrbice 1959 postoupit do okresního přeboru. Od sezóny 2010/2011 má FK po delší době tři fotbalová družstva: základnu, dorost a mužstvo.